Clickable Image
 


Manželská setkání
Víkendy pro ženy
Víkendy pro matky a dcery
Víkendy pro muže
Víkendy pro otce s dospívajícím synem
Příprava snoubenců
Spolupracující organizace
Plán akcí
Kontakty

  

 

 

 • Centrum pro rodinu je zapsaným spolkem, který nabízí programy usilující o pochopení úlohy muže a ženy,  rozvinutí přirozených vztahů manželů a klade důraz na dobré a přívětivé klima  v celé široké rodině.

  Náš spolek vznikl jako občanské sdružení, které bylo zaregistrováno 28.6. 1993 Ministerstvem vnitra ČR a od svého počátku se věnujeme podpoře manželství a rodiny jako přirozeného základu lidské společnosti.

  Usilujeme o prosazování celospolečenské důležitosti pevného manželského svazku a prohlubování jeho podstaty na základě programových dokumentů, které sdružení vydává a šíří prostřednictvím přednášek a kurzů, sdělovacích prostředků, odborných materiálů s manželskou a rodinnou tématikou, poradenských služeb a spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi.

  Nabízíme programy pro rodiny, mládež i pro samotné manžele:

 • Manželská setkání

 • Podzimní a jarní Obnovy Manželských setkání

 • Víkend pro matky a dcery

 • Víkendy pro ženy

 • Víkendy pro chlapy ze severu

 • Víkendy pro otce s dospívajícím synem I., aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

 • Pokračovací víkendy pro otce s dospívajícím synem II.

 • Pokračovací víkendy pro syny III. -V.

 • Příprava snoubenců v rodině - příprava na manželství

 • Setkání rodin

 • Měsíční setkávání žen

 • Měsíční setkávání mužů

 • Přednášková činnost

 • Osvětová činnost - ve sdělovacích prostředcích

 • Úzce spolupracujeme s organizacemi a sítí odborníků věnujícími se rodinné problematice

Centrum pro rodinu, z.s. je členem Asociace center pro rodinu, jejichž síť pokrývá celou ČR. Tato asociace je navázána na ostatní světové federace, asociace a svazy. Asociace center pro rodinu je členem Mezinárodní federace center pro přípravu na manželství (FICPM) a Federace rodinných svazů při OSN (FAFCE).
 


Statutární orgán spolku :

 • Ing. František Růžička  - předseda spolku

 
Odborní garanti našich  projektů:

 • Mgr. Ing. Marie Oujezdská – Národní centrum pro rodinu
 • MUDr. Halka Korcová – rodinný terapeut
 • P. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.
 • P. Mgr. Jaroslav Mikeš, SDBNaši sponzoři jsou právnické a  fyzické osoby .
Mezi největší podporovatele naší činnosti patří:

 • Chemingstav s.r.o.
 

Novinky

 

21.9.-23.9. 2018

Víkend pro otce s dospívajícím synem I.

Aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

 

 

 


 

Manželská setkání Víkendy pro ženy Víkendy pro matky a dcery Víkendy pro muže Víkendy pro otce s dospívajícím synem Příprava snoubenců Spolupracující organizace Plán akcí Kontakty
CommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentComment