Clickable Image
 


Manželská setkání
Víkendy pro ženy
Víkendy pro matky a dcery
Víkendy pro muže
Víkendy pro otce s dospívajícím synem
Příprava snoubenců
Spolupracující organizace
Plán akcí
Kontakty

  

 

 

 

Podpora uplatnění žen s dětmi na trhu práce – vzdělávací program

 

Ženy na rodičovské dovolené jsou jednou z nejrizikovějších skupin populace z hlediska každodenní psychické zátěže. Proto jsme rádi, že naše centrum pro rodinu může právě  těmto maminkám nabídnout program, který je přesvědčí o tom, že rodičovská dovolená pomáhá nejen v osobnostním, ale i  profesním růstu.

·         PROJEKT 1. Kurz na udržení zaměstnatelnosti žen během rodičovské fáze

·         PROJEKT 2. Motivační kurz pro ženy před nástupem do zaměstnání

Více se dozvíte zde:

Národní centrum pro rodinu

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

 

PROJEKT 1.    Kurz aktivního rodičovství (KARO)

Centrum pro rodinu pořádá v průběhu dvou let  2006 - 2007 dva kurzy pro rodiče malých dětí.

Přihlásit se mohou maminky, které jsou na rodičovské dovolené. V průběhu osmi dopolední se pokusíme objevit rodičovství jako příležitost k osobnostnímu i profesnímu zrání. Kurz pamatuje i na tatínky, kteří jsou zváni na jedno večerní setkání.

Hlídání dětí v průběhu lekcí je zajištěno!Program pro maminky

1.      Zviditelňujeme naši práci v rodině

2.      Projekt Rodinné kompetence: Co je to a jaký užitek přináší pro mne a (v budoucnu) pro mého šéfa?

3.      Moje silné stránky pro práci v rodině a v zaměstnání.

4.      Copak mi tady nikdo nerozumí? Komunikace v rodině (a v podniku).

5.      Sama mezi dvěma ohni: Jak odejdu se zdravou kůží?
K čemu jsem povolána? Dnes - zítra - pozítří?

6.      Rodina, zaměstnání a já.

7.      Pracovní právo a penzijní pojištění: Kde jsou moje možnosti a kde moje rizika?
Podniky příznivé rodině: jejich motivace
Rodinná politika státu a kraje (včetně nabídky péče o dítě nerodičovskou osobou).

8.      Pracuji na svojí budoucnosti - (nejen) v zaměstnání, ale i doma
Cíle a možnosti: dnes a zítra.

Setkání pro tatínky (večer) na téma  „Stát se otcem není těžké - ale být otcem je o to těžší.“

 

 

PROJEKT 2.    Motivační kurz pro ženy před nástupem do zaměstnání

 

 Program Motivačního kurzu  bude následující:

1.      Rodinné kompetence a jejich rozpoznání aneb „Konečně je na mě čas“

2.      Rodinné kompetence a jejich uplatnění na trhu práce

3.       Slučitelnost rodiny a zaměstnání, změny v rodinném systému

4.       Komunikace, vyjednávání

5.       Komunikace, nácvik vstupních pohovorů

6.      Jak hledat práci, ÚP, APZ

7.      Pracovní právo a legislativa

8.      Profesionální chování aneb jak se udržet na trhu práce

9.      Vizážistka, osobní image

10.   Analýza osobního potenciálu, zakončení

  

 


 

Novinky

 

21.9.-23.9. 2018

Víkend pro otce s dospívajícím synem I.

Aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

 

 

21.7.-28.7. 2018

Manželská setkání 2018 - Pokyny

Přihláška zde

 

 

 


 

Manželská setkání Víkendy pro ženy Víkendy pro matky a dcery Víkendy pro muže Víkendy pro otce s dospívajícím synem Příprava snoubenců Spolupracující organizace Plán akcí Kontakty
CommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentComment