Clickable Image
 


Manželská setkání
Víkendy pro ženy
Víkendy pro matky a dcery
Víkendy pro muže
Víkendy pro otce s dospívajícím synem
Příprava snoubenců
Spolupracující organizace
Plán akcí
Kontakty

 

 

  

Plánované akce rok 2017

Centrum pro rodinu

Termín

Název akce a místo konání

jaro a podzim

Přípravy snoubenců v rodině – jednotlivé vyškolené páry

1x/měsíc

Měsíční setkání Chlapů ze severu

1x/měsíc

Měsíční setkání ekumenických žen v Teplicích

12.1.

Měsíční setkání ekumenických žen v Teplicích

13.1. -15.1.

Seminář pro lektory manželských skupin - Český Těšín

17.1.- 18.1.

Celostátní porada center pro rodinu

1.1. - 30.3.

Zasílání přihlášek Manželských setkání 2017

31.1. v 19.00

Zasílání přihlášek na Víkend pro otce s dospívajícím synem I.

9.2.

Měsíční setkání ekumenických žen v Teplicích

9.3.

Měsíční setkání ekumenických žen v Teplicích

10.3. -12.3.

Víkend pro ženy - Jiřetín pod Jedlovou

21.3. -23.3.

Porada všech kurzů MS v České republice

31.3. – 2.4.

Jarní obnova Manželských setkání - Hejnice

24.3. - 26.3.

Víkend pro chlapy ze severu - Albeřice

28.4. -30.4.

Víkend pro syny V. - Běleč nad Orlicí

11.5.

Měsíční setkání ekumenických žen v Teplicích

19.5. - 21.5.

Pokračovací víkend pro otce s dospívajícím synem II. - Běleč nad Orlicí

10.6.

Seminář pro VPS - Praha

16.7. -23.7.

Týdenní letní kurs Manželských setkání 2017 v Litomyšli

8.9. - 10.9.

Víkend pro syny III. - Albeřice

16.9.

Pouť rodin Jablonné pod Ještědí

22.9. - 24.9.

Víkend pro otce s dospívajícím synem I. Aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“ – Běleč nad Orlicí

12.10.

Měsíční setkání ekumenických žen v Teplicích

13.10. - 15.10.

Podzimní obnova Manželských setkání - Hejnice

20.10. – 22.10.

Víkend pro chlapy ze severu - Albeřice

3.-5.11.

Víkend pro ženy - Jiřetín pod Jedlovou

9.11.

Měsíční setkání ekumenických žen v Teplicích

24.11. – 26.11.

Víkend pro syny IV. - Albeřice

14.12.

Měsíční setkání ekumenických žen v Teplicích

21.12.

Měsíční setkání Chlapů ze severu – vánoční besídka - Krupka

    

 

                  

 

  • Kontakt na organizátory viz odkaz  Kontakt

 

 

 

 
Novinky

 


 

Manželská setkání Víkendy pro ženy Víkendy pro matky a dcery Víkendy pro muže Víkendy pro otce s dospívajícím synem Příprava snoubenců Spolupracující organizace Plán akcí Kontakty
CommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentComment