Clickable Image
 

Manželská setkání
Víkendy pro ženy
Víkendy pro chlapy ze severu
Víkendy pro otce s dospívajícím synem
Příprava snoubenců
Plán akcí
Kontakty

  

 

 

 • Centrum pro rodinu je zapsaným spolkem, který nabízí programy usilující o pochopení úlohy muže a ženy,  rozvinutí přirozených vztahů manželů a klade důraz na dobré a přívětivé klima  v celé široké rodině.

  Náš spolek vznikl jako občanské sdružení, které bylo zaregistrováno 28.6. 1993 Ministerstvem vnitra ČR a od svého počátku se věnujeme podpoře manželství a rodiny jako přirozeného základu lidské společnosti.

  Usilujeme o prosazování celospolečenské důležitosti pevného manželského svazku a prohlubování jeho podstaty na základě programových dokumentů, které sdružení vydává a šíří prostřednictvím přednášek a kurzů, sdělovacích prostředků, odborných materiálů s manželskou a rodinnou tématikou, poradenských služeb a spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi.

  Nabízíme programy pro rodiny, mládež i pro samotné manžele:

 • Manželská setkání

 • Podzimní a jarní Obnovy Manželských setkání

 • Víkendy pro ženy

 • Víkendy pro chlapy ze severu

 • Víkendy pro otce s dospívajícím synem I., aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

 • Pokračovací víkendy pro otce s dospívajícím synem II.

 • Pokračovací víkendy pro syny III. - V.

 • Brána dospělosti (závěrečná akce programu se syny)

 • Příprava snoubenců v rodině - příprava na manželství

 • Setkání rodin

 • Měsíční setkávání žen

 • Měsíční setkávání mužů

 • Přednášková činnost

 • Osvětová činnost - ve sdělovacích prostředcích

 • Úzce spolupracujeme s organizacemi a sítí odborníků věnujícími se rodinné problematice

Centrum pro rodinu, z.s. je členem RODINNÉHO SVAZU ČR z. s.

 

 

RODINNÝ SVAZ ČR   je členem Mezinárodní federace center pro přípravu na manželství (FICPM) a Federace rodinných svazů  (FAFCE).
 


Statutární orgán spolku:

 • Ing. František Růžička  -  předseda spolku

 
Naši sponzoři jsou právnické a  fyzické osoby.

 

Novinky

 

20. – 22.9. 2024

Víkend pro otce s dospívajícím synem I.

Aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“ 

 


 
<
Manželská setkání Víkendy pro ženy Víkendy pro chlapy ze severu Víkendy pro otce s dospívajícím synem Příprava snoubenců Plán akcí Kontakty
CommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentComment