Clickable Image
 

Manželská setkání
Víkendy pro ženy
Víkendy pro chlapy ze severu
Víkendy pro otce s dospívajícím synem
Příprava snoubenců
Plán akcí
Kontakty

  

 

 

 • Centrum pro rodinu je zapsaným spolkem, který nabízí programy usilující o pochopení úlohy muže a ženy,  rozvinutí přirozených vztahů manželů a klade důraz na dobré a přívětivé klima  v celé široké rodině.

  Náš spolek vznikl jako občanské sdružení, které bylo zaregistrováno 28.6. 1993 Ministerstvem vnitra ČR a od svého počátku se věnujeme podpoře manželství a rodiny jako přirozeného základu lidské společnosti.

  Usilujeme o prosazování celospolečenské důležitosti pevného manželského svazku a prohlubování jeho podstaty na základě programových dokumentů, které sdružení vydává a šíří prostřednictvím přednášek a kurzů, sdělovacích prostředků, odborných materiálů s manželskou a rodinnou tématikou, poradenských služeb a spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi.

  Nabízíme programy pro rodiny, mládež i pro samotné manžele:

 • Manželská setkání

 • Podzimní a jarní Obnovy Manželských setkání

 • Víkendy pro ženy

 • Víkendy pro chlapy ze severu

 • Víkendy pro otce s dospívajícím synem I., aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

 • Pokračovací víkendy pro otce s dospívajícím synem II.

 • Pokračovací víkendy pro syny III. - V.

 • Brána dospělosti (závěrečná akce programu se syny)

 • Příprava snoubenců v rodině - příprava na manželství

 • Setkání rodin

 • Měsíční setkávání žen

 • Měsíční setkávání mužů

 • Přednášková činnost

 • Osvětová činnost - ve sdělovacích prostředcích

 • Úzce spolupracujeme s organizacemi a sítí odborníků věnujícími se rodinné problematice

Centrum pro rodinu, z.s. je členem RODINNÉHO SVAZU ČR z. s.

RODINNÝ SVAZ ČR z. s.  je členem Mezinárodní federace center pro přípravu na manželství (FICPM) a Federace rodinných svazů  (FAFCE).
 


Statutární orgán spolku:

 • Ing. František Růžička  -  předseda spolku

 
Naši sponzoři jsou právnické a  fyzické osoby.
Mezi největší podporovatele naší činnosti patří:

 • Chemingstav s.r.o.


 

Novinky

 

2.10.-4.10. 2020

Víkend pro otce s dospívajícím synem I.

Aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

 


 
<
Manželská setkání Víkendy pro ženy Víkendy pro chlapy ze severu Víkendy pro otce s dospívajícím synem Příprava snoubenců Plán akcí Kontakty
CommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentComment