Clickable Image
 

Manželská setkání
Víkendy pro ženy
Víkendy pro chlapy ze severu
Víkendy pro otce s dospívajícím synem
Příprava snoubenců
Plán akcí
Kontakty

  

Víkend pro otce s dospívajícím synem
 
Aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

  • Chcete prožít se svými otci víkend plný tajemství a společného chlapského dobrodružství?
  • Vyzkoušet si jak se lze pohybovat v korunách stromů netradičním způsobem?
  • Poznat jeden druhého  jak se vzájemně neznáte?
  • Chcete vyjít na cestu, kterou kráčí muži?

Obrázek : Otec a syn na společném laně

    Pak se společně přihlaste na tento víkend a můžete si vyzkoušet  bubnování, střílení s luku, rozdělat oheň bez pomoci civilizačních vymožeností a i jiné staré chlapské dovednosti, které patří po tisíciletí  k mužskému rodu.

    Postup přihlášení je prostý. Na našem webu: http://www.centrumprorodinu.cz/  po pravé straně ve sloupečku Novinky se těsně před 19.00 každý rok  dne 31.1. (na sv. Jana Boska) objeví nabídka na Víkend pro otce s dospívajícím synem I. a v nabídce bude i přihláška s podrobnými pokyny.

   Jedinou podmínkou účasti je společná, dobrovolná účast otce a jednoho dospívajícího syna na celém programu víkendu (víkend není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách ani pro duševně nemocné).
Věk syna:    16 - 18 let v den konání ( výjimky je nutné předjednat s pořadatelem)


Obrázek: Máme mnoho společného.o.

 

Co je náplní víkendů otců s dospívajícím synem

    Bývalo tomu tak skoro vždycky, že se starší rodu scházeli s dospívajícími muži a předávali jim svojí tradici. Rady starších byly něco jako výkladní skříní kmenů a rodů. Starší pomáhali řešit problémy ve společenství, dávali rodům směr a také pomáhali vstupovat chlapcům do dospělosti. Celý víkend bude trochu netradiční. Proto je potřeba si zachovat mysl začátečníka, tedy člověka, který s napětím očekává sled událostí a není dopředu zatížen předsudky.
    Synům se poodkryje nitro světa dospělých mužů. Poznají jak nelehká je cesta k plnosti mužství, a že ani žádný otec to na této cestě nemá lehké. Pochopí, že tuto cestu brzy sami také nastoupí a stanou se tak stejnými poutníky jako jejich otcové. Dostane se jim pozornosti, důvěry i uznání rodícího se mužství. Budou moci položit základy nově vznikajícího partnerství, ne jen v dosavadním vztahu Otec - syn, ale nově také ve vztahu muž - muž.
    Otcové si naopak připomenou, jak důležité je být dobrým otcem ve správný čas. Jak snadno se v tomto období stane chyba, která se špatně napravuje a jak může působit problémy až do dalších generací. Poslední výzkumy ukazují, že  chyby na dětech v ranném období lze napravit právě v tomto dospívajícím věku, ale jen pokud se změníme my otcové.
    Prožijeme pestrou sobotu plnou chlapského dobrodružství a večer vykonáme společný rituál přechodu od dětství k dospívaní v muže. Každý rituál spojuje „můj“ příběh s příběhem Vesmíru  a je snazší ho poznat z jeho účinku, než z jeho definice.
    My lidé potřebujeme rituály k tomu, abychom si uvědomili, že se děje něco nevšedního a zvláštního. Nacházíme je jak u starých národů, tak židů i křesťanů. Rituály nás tedy provází v celých lidských dějinách, ale bohužel se v poslední době začaly z lidské společnosti vytrácet. Rituál nám pomáhá vytvořit posvátný prostor. To je něco, co nás přesahuje a vede k hlubšímu poznání života. Rozdíl mezi rituálem a obřadem je v tom, že rituál ukazuje i stinné stánky života a obřad  je spíše oslavou. Pojem rituál v nás může vyvolat i strach a vnitřní odpor, ale náš prostor je a bude bezpečný. Pravý rituál dokáže utvořit jedinečné společenství, tedy propojuje naše vědomí a připravuje nás k Přechodu.
    Víkend by měl tedy  nejen posílit vztah otce a syna, ale měl by nám pomoci v navázání nového vztahu, který se nazývá chlapské přátelství.


Obrázek: skupina Mentaurov 2005


Pokračovací víkend pro otce s dospívajícím synem II

    Pokračovací víkendy jsou připravovány pro syny a otce, kteří se zúčastnili prvního úvodního Víkendu pro otce s dospívajícím synem, aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“  Vztah otce a syna se tvoří rameno k rameni, z očí do očí. Synové v tomto věku potřebují otce již sice daleko méně ( kratší dobu z pohledu času), ale o to intenzivněji. Potřebují s ním strávit společný čas.
    Vztah mezi matkou a dospívajícím synem se stává zhruba okolo 14-tého roku výbušný, bez ohledu na to, že matka se snaží dělat vše správně. Přes všechnu její snahu přijde tato doba dospívání, kdy ji syn začne ignorovat a chovat se neuctivě a používá proti ní i svojí vznikající sílu. Je to tím, že se syn podvědomě snaží vymanit ze slepé poslušnosti a citové závislosti na matce, což je pro jeho samostatný život nezbytné.
    Toto prolomení ale nedokáže udělat správně, pokud nenaváže kontakt se staršími muži. Pouze muži mohou  vést, povzbuzovat a sytit mladíka když dospívá  a přivítat ho do světa mužů a proto je důležité, aby byli synové doprovázeni otci i těmi, kteří jim jsou nápomocni příkladem i radou.
    Jen málo je známé, že většina mužů, kteří prošli vězením, se tam dostala jen proto, že jim nikdo nikdy neřekl, kdo jsou, protože se jim nikdy nedostalo důvěry od otce nebo jiného staršího muže. Osvojili si tedy násilné, falešné a destruktivní mužství, které se objevuje tehdy, není-li vlastní mužství uznáno jinými muži.   

Obrázek: Syn po zdolání vrcholu

 

Víkendy pro  syny III, IV a V

 

Kontakt na organizátora email:  ruzicka(zavinac)centrumprorodinu.cz


 

Novinky

 

20. – 22.9. 2024

Víkend pro otce s dospívajícím synem I.

Aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“ 

 


 
<
Manželská setkání Víkendy pro ženy Víkendy pro chlapy ze severu Víkendy pro otce s dospívajícím synem Příprava snoubenců Plán akcí Kontakty
CommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentComment