Clickable Image
 

Manželská setkání
Víkendy pro ženy
Víkendy pro chlapy ze severu
Víkendy pro otce s dospívajícím synem
Příprava snoubenců
Plán akcí
Kontakty

 

Manželská setkání

Letní kurs Manželských setkání je programem zaměřeným na harmonické partnerství i manželství a odpovědné rodičovství.  Jeho náplní jsou přednášky s tematikou  vzájemných vztahů muže a ženy. Obsahem přednášek jsou následující témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti a Sexualita.
Pomocí těchto témat a následné  práce v malých skupinkách se snažíme motivovat partnery hlouběji se zamyslet, co by v jejich vztahu bylo třeba zlepšit. Pro řešení hlubších problémů, které manželé nejsou schopni zvládnout sami, jsou na kurzu vždy přítomní odborníci pro rodinnou a partnerskou problematiku.
Týdenní letní kurs je pořádán pro celé rodiny i s dětmi, což má veliký vliv na utužení rodinných vazeb. Děti mají zajištěn vlastní program a péči v době programu pro dospělé.
Podrobnosti o Manželských setkáních naleznete na webových stránkách www.manzelskasetkani.cz


Obnovy Manželských setkání

Pro účastníky kursu Manželských setkání je pořádána podzimní a jarní obnova Manželských setkání. Jejím cílem je pokračovat v prohlubování harmonických vztahů v rodině. Náplní  víkendu  jsou tři přednášky doplněné o skupinovou práci opět v malých skupinkách (jejich složení je pokud možno shodné s letním kursem). Na této obnově přednáší na předem dané téma manželský pár a odborníci z řad psychologů, psychoterapeutů, lékařů a duchovních. Zařazujeme témata, která si vyberou sami manželé, např. výchova dětí, z duchovní život, ...

 

Novinky

 

 

18.7.-25.7. 2020

Pokyny Manželská setkání 2020

Přihláška Manželská setkání 2020

 

 

2.10.-4.10. 2020

Víkend pro otce s dospívajícím synem I.

Aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

 


 
<
Manželská setkání Víkendy pro ženy Víkendy pro chlapy ze severu Víkendy pro otce s dospívajícím synem Příprava snoubenců Plán akcí Kontakty
CommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentComment